Prezentare

 • Asociaţia are drept scop promovarea, susţinerea si apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale agenților economici care activeaza in domeniul exploatării si prelucrării lemnului, în plan local, potrivit propriilor statute.
 • Asociaţia promovează accesul egal, liber la resursa de masă lemnoasă si combate concurenta neloială, si tendinta de monopol a statului, în condiţiile legii.
 • Asociaţia desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea actelor normative specifice sectorului, si a altor acorduri sau discuţii în relaţiile cu autoritătile publice locale ale statului.
 • Asociaţia elaborează si promovează coduri de conduită în afaceri, si promovează principiile responsabilităţii sociale.
 • Asociaţia asigură pentru membrii lor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum si cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultantă si asistentă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării si formării profesionale, precum si al sănătătii si securitătii în muncă.
 • Asociaţia la cererea membrilor acestora, are dreptul de a-i asista si reprezenta în fata institutiilor sau autoritătilor, prin apărători proprii sau aleşi.
 • Asociaţia propune acte normative, strategii si politici de dezvoltare economico – socială, specifice sectorului de exploatare si prelucrare primara a lemnului la nivel local si naţional, în condiţiile legii.
 • Asociaţia acţionează ca interlocutor autorizat în relaţiile cu structurile silvice de administrare de stat sau private, analizând si exprimând puncte de vedere la proiectele de acte normative care privesc industria de exploatare si prelucrare primară a lemnului si activitătile conexe.
 • In domeniul producţiei Asociaţia oferă informaţii privind: exploatarea si valorificarea masei lemnoase, transportul lemnului brut si al produselor de lemn, prelucrarea lemnului în diverse produse, pregătirea si asigurarea resurselor de materii prime, exploatarea si întreţinerea utilajelor, instalaţiilor si maşinilor.
 • In domeniul comercializării Asociaţia, susţine interesele membrilor asociaţi, privind politica de comercializare a produselor forestiere pe piaţa internă, desfacerea produselor pe cele mai avantajoase pieţe, identificarea celor mai avantajoase surse de materii prime si de materiale din zona, elaborarea studiilor de marketing prin institutii specializate, participarea la acţiuni comerciale (târguri, expoziţii, reclame comerciale, publicitate, cataloage etc.), facilitarea de relaţii între aceştia, precum si cu alte organizaţii, servicii de consultantă si asistentă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă;
 • In domeniul cooperării Asociaţia, stabileste relaţii de colaborare cu organizaţii similare din tara, sprijină investiţiile de capital autohton, se afiliază la organizaţiile naţionale profesionale si sprijină participarea membrilor săi la reuniuni profesionale, în tară si în străinătate.
 • În domeniul forţei de muncă, Asociaţia poate organiza cursuri de formare si specializare a personalului, în judeţ sau in tara la solicitarea membrilor.
 • Asociaţia militeaza si face demersuri ca acţiunea de atestare a operatorilor economici pe linie de exploatarea masei lemnoase sa se desfasoare in condiţii legale.